Plant


Boom Plant
s4c
CIC

CIC

Cic – y rhaglen deledu i bob ffan rygbi ifanc. Wyt ti eisiau gwella dy sgiliau rygbi di? Mae Heledd a Billy yma i helpu – gyda chyngor chwaraewyr proffesiynol a hyfforddwyr tîm rygbi Cymru.
Boom Plant
Boom Cymru working with s4c
Ymbarel

Ymbarel

Cyfres o bump rhaglen fer ar gyfer plant 11- 13oed wedi’i chyflwyno gan ‘Criw Ymbarel’ yn dathlu amrywiaeth LHDT a hunaniaeth ymhlith pobol ifanc.
Lolipop

Lolipop

Cyfres ddrama gomedi i blant. Dilynwn hynt a helynt bywyd bob dydd Jac yn yr ysgol gyda’i ffrindiau, ac adref gyda’i deulu. Gyda chymeriadau fel Wncwl Ted, Anti Catz, Miss Mogg a Meic y Gofalwr mae’n deg dweud nad ydi bywyd Jac a’i ffrindiau’n ddiflas o bell...
Boom Plant
Boom Cymru working with s4c
Pigo Dy Drwyn!

Pigo Dy Drwyn!

Cyfres studio i ddau dîm o gystadleuwyr a’ cefnogwyr. Dyma’r hanner awr mwyaf snotlyd o gemau gyda’r cyflwynywr Cadi a Gareth yn cadw trefn wrth i’r ddau dîm chwarae gemau gyda zorbs, rhaffau bynji, llwyfannau bownsio a wal felcro. Mae’r Tlws Trwynol yn mynd i’r tîm...
Boom Plant
Boom Cymru working with s4c
Jambori

Jambori

Cyfres yn arbennig i fabis a phlant bach o dan 4 oed ydy Jamborî. Mae’n gyfres sydd yn dathlu perthynas arbennig plant gyda sŵn a cherddoriaeth. Jam sydd yn arwain y gynulleidfa drwy fyd llawn sŵn a lluniau lliwgar lle mae ffrwythau yn symud, robotiaid yn hedfan a...
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Y Gemau Gwyllt

Y Gemau Gwyllt

Cyfres antur awyr agored lle mae timau o blant ffit a chystadleuol yn cystadlu mewn sialensiau eithafol ac epig sy’n eu gwthio nhw i’r eithaf. Bob wythnos mae dau dîm yn herio’i gilydd ar y tir, ar y dŵr ac yn yr awyr yn y gobaith o ennill lle yn y ffeinal. Yn...
Boom Kids
Boom Cymru working with CITV
Project Z

Project Z

Yn dilyn arbrawf trychinebus gan gwmni ffôn byd-eang ‘Itopia’ mae pobl yn troi’n creaduriaid tebyg i Zombies ac yn cael eu adnabod fel ‘Zeds’. Mae 5 disgybl dewr yn cuddio yn eu hysgol ond nawr mae’r Zeds rhywsut wedi ffeindio’u ffordd i mewn! Mae Alice, cyn-wyddonydd...
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Cyw a’r Gerddorfa

Cyw a’r Gerddorfa

Cyngerdd i ddathlu pen-blwydd Cyw yn 10 mlwydd oed gyda chymeriadau adnabyddus Cyw – Tref a Tryst, Ben Dant, Dona Direidi, Radli Miggins, Elin, Huw a Deian a Loli yn ymuno â’i gilydd mewn sioe arbennig llawn cerddoriaeth gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y...
Boom Plant
Boom Cymru working with s4c
CIC

CIC

Cyfres deledu i bob ffan pêl-droed ifanc. Mae’r gyfres yn ymwneud â phob agwedd o bêl droed, y chwarae, y triciau, y sgiliau, y ffasiwn a’r chwaraewyr. Y cyn pêl-droediwr rhyngwladol Owain Tudur a Heledd Anna sy’n cyflwyno – gyda chyngor chwaraewyr proffesiynol a...
Boom Plant
Boom Cymru working with s4c
Ahoi!

Ahoi!

“Gameshow” llawn hwyl i blant 6-8 mlwydd oed yng nghwmni Ben Dant a Cadi, dau fôr leidr cyfeillgar. Ymhob rhaglen mae tîm o forladron bach, y cystadleuwyr, yn cymryd rhan mewn cyfres o gemau er mwyn ceisio achub yr ynys a chodi eu baner yn uchel a threchu Capten Cnec,...
Boom Plant
Boom Cymru working with s4c
Dathlu ‘da Dona

Dathlu ‘da Dona

Cyfres i blant 5-8 mlwydd oed sy’n rhan o ddathliadau Cyw yn 10 mlwydd oed. Mae Dona Direidi yn cynnal partion pen-blwydd llawn gemau, hwyl, dawnsio a chanu ac yn rhoi syrpreis arbennig iawn i un plentyn a’i ffrindiau.
Boom Plant
s4c
Cyw

Cyw

Ers lansio Cyw, gwasanaeth meithrin S4C yn 2008, mae Boom Plant yn gyfrifol am gynhyrchu dolenni ‘continuity’ y gwasanaeth. Mae Cyw yn darlledu yn ddyddiol rhwng 06:00-12:00 a 16:00-17:00, a rhwng 06:00-08:00 (Dydd Sadwrn) a 06:00-09:00 (Dydd Sul). Yn ogystal mae’r...

Yn gweithio gyda

Boom Cymru working with channel 4
UKTV