Un Cwestiwn

Un Cwestiwn

‘Un Cwestiwn’ yw’r raglen sy’n troi’r fformat cwis ar ei ben. Y cwestiwn gynta welwch chi yw’r un hollbwysig – ateb hwnw’n gywir i gipio’r tlws. Ond i gael cyfle i ateb yr ‘Un Cwestiwn’ rhaid aros yn y gêm am 4 rownd. Yn ogystal, y mwya o atebion cywir yn ystod y rhaglen yn gyffredinol, yr hawsa fydd y cwestiwn yn y pendraw. Pa un o’r 8 cystadleuydd fydd yn ennill yr hawl i fentro ateb yr un cwestiwn? Rhaglen gwis heriol wedi’i gyflwyno gan Iwan Griffiths.

Boom Plant
Boom Cymru working with s4c

Yn gweithio gyda

Boom Cymru working with channel 4
UKTV