Pobl Boom

Nia Thomas

Nia Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

Richard Howells

Richard Howells

Cyfarwyddwr Cyllid

Sam Grace

Sam Grace

Cyfarwyddwr Creadigol

Rachel Evans

Rachel Evans

Cyfarwyddwr Rhaglenni

Siwan Phillips

Siwan Phillips

Pennaeth Cynhyrchu

Hollie Abbott

Hollie Abbott

Cyfarwyddwr Datblygu

Cai Morgan

Cai Morgan

Pennaeth Boom Social

Aled Evans

Aled Evans

Pennaeth Boom Social

Angharad Garlick

Angharad Garlick

Pennaeth Boom Plant

Helen Davies

Helen Davies

Pennaeth Gwasanaeth Cyw

Beca Evans

Beca Evans

Uwch-Gynhyrchydd

Nia Dafydd

Nia Dafydd

Uwch-Gynhyrchydd, Boom Plant

Eleri Tinnuche

Eleri Tinnuche

Uwch Gynhyrchydd

Aled Mills

Aled Mills

Cynhyrchydd Cyfres

LA Thorp

LA Thorp

Gweithredydd Datblygu Drama

Marged Parry

Marged Parry

Cynhyrchydd Datblygu Drama

Fiona Phillips

Fiona Phillips

Pennaeth Materion Busnes

Louise Harry

Louise Harry

Rheolydd AD

Rhian Power

Rhian Power

Rheolydd Cyllid

Luned Whelan

Luned Whelan

Pennaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu

Carys Beynon

Carys Beynon

Uwch Reolydd Cynhyrchu

Katie Fazackerley

Katie Fazackerley

Uwch Reolydd Cynhyrchu

Marian Eluned

Marian Eluned

Rheolydd Uned

Lowri Farr

Lowri Farr

Uwch Reolydd Cynhyrchu

Meinir Lloyd Griffiths

Meinir Lloyd Griffiths

Rheolydd Swyddfa