Boom Cymru Best Place to work in TV

Mae BOOM yn un o gwmnïau aml genre mwyaf Cymru

Awr o gynnwys bob blwyddyn

Staff yng Nghymru

NEWYDDION BOOM!

4 days ago

Boom Cymru
Tonight in the #skinaande clinic, Dr Natalia examines a lump caused by a pony bite. There’s a very messy neck cyst for Dr Emma, multiple moles for Dr Magnus and a neurofibromatosis case for Dr Adil. Lisa Riley tells the stories.Cymorth arbenigol i'r croen yn y clinig heno. ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 days ago

Boom Cymru
📣Mae Sgil Cymru yn chwilio am Fentor arbennigol i weithio ar brosiect newydd a chyffrous!Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio yn bennaf dan adain Sgil Cymru ag ar draws ein partneriaid yn cynnig cyngor a chymorth i unigolion, grwpiau a chwmniau sydd eisiau gwybodaeth ar sut i ddod mewn i’r diwydiannnau sgrin, a sut i symud ymlaen neu ar draws o fewn y diwydiannau yna.Byddynt yn gweithio efo’r Rheolwr Prosiect er mwyn adrodd nol i Reolwr Gyfarwyddwr Sgil Cymru, ac i Fwrdd Rheoli y Siop Un Stop-One Stop Shop a’r BFI.Bydd angen, ar adegau, i deithio led-led Cymru i gyfarfodydd, gweithdai a chyrsiau. Bydd posibilrwydd o weithio yn hyblyg, o adra, neu yn ein canolfan hyfforddi yn Great Point Seren Stiwdios yng Nghaerdydd.Mwy o fanylion am y swydd isod:🌐➡ www.sgilcymru.com/cy/10110-cnkyqe/**********************************📣Sgil Cymru is looking for a specialist Mentor to work on a new and exciting project!The successfull candidate will be working mainly under Sgil Cymru and across all partners, giving advice and help to individuals, groups and companies that want information on how to come into the screen industries, and how to move forward or across within those industries.They will work with the Project Manager to report back to the Managing Director of Sgil Cymru, the Management Board of Siop Un Stop- One Stop Shop and the BFI.There will be a need, at times, to travel the length and breadth of Wales to meetings, workshops, and courses. There will be the possibility of working flexibly, from home, or in our training centre at Great Point Seren Studios in Cardiff.More information about the job below:🌐➡ www.sgilcymru.com/en/10115-ahjvem/Screen Alliance Wales Llywodraeth Cymru / Welsh Government#NationalLotteryFunded BFI ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 week ago

Boom Cymru
Mae Boom Cymru yn edrych am Is-Gynhyrchydd i ymuno â’r tîm o’r 8fed o Orffennaf ar gytundeb tymor byr i weithio ar gyfres adloniant ffeithiol. Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg yn angenrheidiol.Mwy o wybodaeth: tinyurl.com/4nf6ns8fBoom Cymru is looking for an Assistant Producer to join the team from the 8th July on a short term contract to work on a Factual Entertainment series.The ability to communicate in Welsh is a necessity.More info: tinyurl.com/43tpbfka ... See MoreSee Less
View on Facebook

Yn gweithio gyda

Boom Cymru working with channel 4
UKTV