Amser Maith Maith Yn Ôl

Amser Maith Maith Yn Ôl

Cyfres hanes byw i blant 5 – 8 mlwydd oed sy’n ymwneud a chyfnodau mewn hanes o berspectif profiad plentyn sy’n byw yn y cyfnod hwnnw. Hon yw’r drydedd gyfres a y tro hwn, rydyn ni’n mynd yn ôl i gyfnod Llywelyn Fawr yn yr Canol Oesoedd ac fe welwn sut mae pawb o fewn y Llys yn paratoi at ymweliad y Tywysog. Mae Non y forwyn yn torri’r ‘pedwaredd wal’, ac yn siarad yn uniongyrchol â’r gynulleidfa i esbonio ac i symud y stori yn ei blaen.

Boom Plant
Boom Cymru working with s4c

Yn gweithio gyda

Boom Cymru working with channel 4
UKTV