Boom

Cynnwys Aml-Genre

Drwy ein hadrannau teledu a digidol, Boom Cymru, Boom a Boom Plant, mae gan y grŵp brofiad helaeth o gynhyrchu cynnwys ffeithiol, adloniant ffeithiol, adloniant, drama a phlant. Un o brif nodweddion ein cynyrchiadau yw’r cyfuniad o stori gref a gwerthoedd cynhyrchu uchel. Mae Boom Cymru wedi ymroi i gynhyrchu cynnwys o’r safon uchaf i’r darlledwyr Cymreig – S4C, BBC Cymru ac ITV Cymru, ac mae adran Boom yn canolbwyntio ar greu cynnwys cymhellgar i ddarlledwyr rhwydwaith Prydeinig a’r farchnad ryngwladol. Rydym hefyd yn falch iawn o’n cynnwys adloniannol a dyfeisgar ar gyfer yr amryw blatfformau cymdeithasol.

Swyddi | Careers

Fyddech chi’n hoffi gweithio gyda Boom? Ry’n ni’n chwilio am bobl weithgar, llawn ymroddiad i ymuno a’r tîm.