Plant


Boom Plant
Boom Cymru working with s4c
Awyr Iach

Awyr Iach

Cyfres llawn antur sy’n dilyn y cyflwynwyr Meleri Williams a Huw Owen wrth iddyn nhw grwydro Cymru yn darganfod beth mae plant yn hoffi ei wneud yn yr awyr agored. Ymhob rhaglen mae Meleri a Huw yn cyfarfod â chriw newydd o blant ac yn ymuno â nhw mewn pob math...
Boom Plant
Boom Cymru working with s4c
Gwrach y Rhibyn

Gwrach y Rhibyn

Er bod blynyddoedd wedi mynd heibio ers i ni glywed sôn amdani, maen nhw’n dweud mai cynllwynio a pharatoi mae Gwrach y Rhibyn, er mwyn dychwelyd rhyw ddydd, felly rhaid bod yn ofalus wrth fynd allan i’r awyr agored wedi iddi nosi. Cyfres antur eithafol gyda phedwar...
Boom Kids
Milkshake
Meet the experts

Meet the experts

Mae Meet the Experts yn dathlu gwybodaeth a llwyddiannau plant yn eu hobi neu eu arbenigedd.Mae pob un ohonom yn nabod plentyn sy’n angerddol am bwnc arbennig, mae’r gyfres hon yn rhoi llwyfan i’r plant yma ddangos eu sgil neu eu gwybodaeth, ac yna eu clodfori am eu...
Boom Plant
Boom Cymru working with s4c
Mabinogiogi

Mabinogiogi

Criw Stwnsh yn cyflwyno chwedlau Cymru mewn ffordd ti ‘rioed ‘di weld o’r blaen! Yr wythnos hon, dyma eu fersiwn nhw o stori Geraint ac Enid. Digon o hwyl, chwerthin a chanu!
Boom Plant
Boom Cymru working with s4c
Amser Maith Maith Yn Ôl

Amser Maith Maith Yn Ôl

Cyfres hanes byw i blant 5 – 8 mlwydd oed sy’n ymwneud a chyfnodau mewn hanes o berspectif profiad plentyn sy’n byw yn y cyfnod hwnnw. Hon yw’r drydedd gyfres a y tro hwn, rydyn ni’n mynd yn ôl i gyfnod Llywelyn Fawr yn yr Canol Oesoedd ac fe welwn sut mae pawb o fewn...
Boom Plant
Boom Cymru working with s4c
Chwarter Call

Chwarter Call

Cyfres ‘broken comedi yn llawn sgetsys, caneuon dwl a spoofs sydd ddim Chwarter Call! Gyda chast o actorion newydd sbon Cadi, Luke, Jed a Miriam mae’r cyfan yn lot o lols.
Boom Plant
Boom Cymru working with s4c
Boom!

Boom!

Cyfres wyddoniaeth adloniadol i blant 7 – 11 mlwydd oed. Mae’r brodyr Rhys ac Aled Bidder sy’n angerddol am bopeth wyddonol yn ôl gyda’r arbrofion gwyddonol sy’n rhyfeddol, anhygoel ac yn rhy beryglus i’w gwneud adre’.
Boom Plant
Boom Cymru working with s4c
Itopia

Itopia

Drama 6 phennod ‘sci-fi’ llawn dirgelwch. Mae’r diwrnod mawr wedi cyrraedd – diwrnod lansio’r ddyfais gyfathrebu fwyaf cyffrous ers y ffôn symudol. Mae’r cwmni byd-eang ITOPIA yn rhyddhau’r ‘Z’ – dyfais chwyldroadol sy’n cael ei fewnblannu yn y glust, ac sy’n...
Boom Plant
Boom Cymru working with s4c
Stwnsh Sadwrn

Stwnsh Sadwrn

Cyfres fore Sadwrn fyw i blant 6-10 mlwydd oed, yn llawn cystadleuthau, gweithgareddau a gemau rhyngweithiol, a chyfleuon i fod yn rhan o’r darllediad. Gyda thîm o gyflwynwyr egniiol, mae’r gyfres yn darlledu am 30 wythnos o’r flwyddyn.
Boom Plant
S4C
CIC

CIC

Mae cyn-chwaraewr Cymru Owain Tudur Jones a’r cyflwynydd Heledd Anna ‘nôl i helpu bob ffan pêl-droed ifanc i wella eu sgiliau, triciau a tekkers ar y cae.  Yn y gyfres newydd, mae chwaraewyr tîm pêl-droed Cymru fel Ben Davies, Ethan Ampadu, Angharad James a Daniel...
Boom Plant
Boom Cymru working with s4c
Un Cwestiwn

Un Cwestiwn

‘Un Cwestiwn’ yw’r raglen sy’n troi’r fformat cwis ar ei ben. Y cwestiwn gynta welwch chi yw’r un hollbwysig – ateb hwnw’n gywir i gipio’r tlws. Ond i gael cyfle i ateb yr ‘Un Cwestiwn’ rhaid aros yn y gêm am 4 rownd. Yn ogystal, y mwya o atebion cywir yn ystod y...
Boom Plant
Boom Cymru working with s4c
Potsh

Potsh

Be chi’n cael os chi’n rhoi cyfle i blant fynd amdani am y tro cyntaf yn y gegin a chael hwyl wrth goginio? Potsh wrth gwrs! Leah Gaffey a Dyfed Cynan, ein cyflwynwyr, fydd yn helpu’r tîm pinc a’r tîm glas yn y gegin wrth iddyn nhw drio ennill y Pinafal Aur! O fewn...

Yn gweithio gyda

Boom Cymru working with channel 4
UKTV