Plant


Logo Boom Plant
S4C
Dal dy Ddannedd

Dal dy Ddannedd

Pwdryn a Melys sy’n helpu plant i ofalu am eu dannedd drwy chwarae llond trol o gemau lliwgar mewn timau! Pa dîm all gasglu y mwyaf o ddannedd glân ac ennill Tlws Dani Dant?
Boom Plant
S4C
Y Goleudy

Y Goleudy

Cyfres sci-fi i bobl ifanc ar gyfer S4C ac enillydd gwobrau gan Ŵyl y Cyfryngau Celtaidd ac RTS Cymru yn 2023.
Boom Plant
Boom Cymru working with s4c
Awyr Iach

Awyr Iach

Cyfres llawn antur sy’n dilyn y cyflwynwyr Meleri Williams a Huw Owen wrth iddyn nhw grwydro Cymru yn darganfod beth mae plant yn hoffi ei wneud yn yr awyr agored.
Boom Plant
Boom Cymru working with s4c
Gwrach y Rhibyn

Gwrach y Rhibyn

Cyfres antur eithafol gyda phedwar tîm o blant ar goll yn rhywle yn y gwyllt. Eu nod yw cyrraedd lloches ddiogel cyn i’r haul fachlud a chyn bod Gwrach y Rhibyn yn ymddangos …
Boom Kids
Milkshake
Meet the experts

Meet the experts

Mae Meet the Experts yn dathlu gwybodaeth a llwyddiannau plant yn eu hobi neu eu harbenigedd, i ysbrydoli plant eraill i chwilio am hobi mae’n nhw’n ei garu.
Boom Plant
Boom Cymru working with s4c
Mabinogiogi

Mabinogiogi

Criw Stwnsh yn cyflwyno chwedlau Cymru mewn ffordd ti ‘rioed ‘di weld o’r blaen! Yr wythnos hon, dyma eu fersiwn nhw o stori Geraint ac Enid. Digon o hwyl, chwerthin a chanu!
Boom Plant
Boom Cymru working with s4c
Amser Maith Maith yn Ôl

Amser Maith Maith yn Ôl

Cyfresi hanes byw sy’n ymwneud â chyfnodau mewn hanes o berspectif plentyn sy’n byw yn y cyfnod hwnnw, o Oes y Celtiaid a’r Canol Oesedd i Oes Fictoria a’r Rhyfel Byd Cyntaf.
Boom Plant
Boom Cymru working with s4c
Chwarter Call

Chwarter Call

Cyfresi sgetsys, caneuon dwl a spoofs sydd ddim Chwarter Call! Gyda chast sy’n mynd yn fwy gwirion bob cyfres, un peth sy’n siŵr, bydd wastad lot o lols.
Boom Plant
Boom Cymru working with s4c
Boom!

Boom!

Cyfres wyddoniaeth adloniadol i blant 7 – 11 mlwydd oed. Mae’r brodyr Rhys ac Aled Bidder sy’n angerddol am bopeth wyddonol yn ôl gyda’r arbrofion gwyddonol sy’n rhyfeddol, anhygoel ac yn rhy beryglus i’w gwneud adre’.
Boom Plant
Boom Cymru working with s4c
Itopia

Itopia

Cyfresi drama sci-fi wedi eu lleoli mewn byd lle mae’r cawr tech ITOPIA yn dylanwadu ar fywyd cenhedlaeth gyfan o bobl ifanc, ond oes agenda fwy sinistr ar waith yma …? Enillydd Torc Rhagoriaeth Gŵyl y Cyfryngau Celtaidd 2023.
Boom Plant
Boom Cymru working with s4c
Stwnsh Sadwrn

Stwnsh Sadwrn

Cyfres fore Sadwrn fyw i blant 6-10 mlwydd oed, yn llawn cystadleuthau, gweithgareddau a gemau rhyngweithiol, a chyfleuon i fod yn rhan o’r darllediad. Gyda thîm o gyflwynwyr egniiol, mae’r gyfres yn darlledu am 30 wythnos o’r flwyddyn.
Boom Plant
S4C
CIC

CIC

Mae cyn-chwaraewr Cymru Owain Tudur Jones a’r cyflwynydd Heledd Anna ‘nôl i helpu bob ffan pêl-droed ifanc i wella eu sgiliau, triciau a tekkers ar y cae.  Yn y gyfres newydd, mae chwaraewyr tîm pêl-droed Cymru fel Ben Davies, Ethan Ampadu, Angharad James a Daniel...

Yn gweithio gyda

Boom Cymru working with channel 4
UKTV