Cyw

Cyw

Ers lansio Cyw, gwasanaeth meithrin S4C yn 2008, mae Boom Plant yn gyfrifol am gynhyrchu dolenni ‘continuity’ y gwasanaeth. Mae Cyw yn darlledu yn ddyddiol rhwng 06:00-12:00 a 16:00-17:00, a rhwng 06:00-08:00 (Dydd Sadwrn) a 06:00-09:00 (Dydd Sul). Yn ogystal mae’r tîm yn cynhyrchu cyfresi amrywiol i’r Gwasanaeth ac ers lansio Cyw mae 13 llyfr wedi eu cyhoeddi, a gwefan pwrpasol a sawl ap wedi cael eu hadeiladu o dan oruchwyliaeth Boom Plant.

Boom Plant
s4c

Yn gweithio gyda

Boom Cymru working with channel 4
UKTV