Gyrfaoedd

Bydd hysbysebion swyddi’n ymddangos ar y dudalen hon yn ystod y cyfnod recriwtio.

Swyddi cyfredol

Nid oes gennym unrhyw agoriadau gwaith ar hyn o bryd.

Profiad Gwaith

Os oes diddordeb gennych gael eich ystyried ar gyfer profiad gwaith, ebostiwch eich CV a llythyr atodol at profiadgwaith@boomcymru.co.uk. Dylech gynnwys eich argaeledd, y maes busnes penodol yr ydych yn gwneud cais ar ei gyfer a’r rhesymau am wneud y cais.

Yn gweithio gyda

Boom Cymru working with channel 4
UKTV