Prosiect Z

Prosiect Z

Yn dilyn arbrawf drychinebus, mae nifer fawr o bobl  wedi cael eu heintio gan feirws sy’n eu troi’n Zombies, neu ‘Zeds’. Mae 5 disgybl dewr wedi bod yn cuddio yn eu hysgol, ond nawr mae ‘na Zeds wedi ffeindio’u ffordd mewn ac yn crwydro’r coridorau! Mae angen i’r criw ddatrys posau a phroblemau, a thrapio neu osgoi’r Zeds er mwyn dianc o’r ysgol. A fydd y 5 yn dianc neu’n cael eu troi yn Zeds?

Boom Plant
Boom Cymru working with s4c

Yn gweithio gyda

Boom Cymru working with channel 4
UKTV