Cysylltwch â Boom

Rydym yn chwilio am bobl weithgar, llawn ymroddiad i ymuno â’r tîm.

Bydd Boom Cymru yn defnyddio'r wybodaeth uchod i ateb eich neges yn unig. Ni fyddwn yn rhannu eich manylion gydag unrhyw un arall. Am ragor o wybodaeth, darllenwch ein Polisi Preifatrwydd.

5 + 7 =

Cyflwyniadau

Yn anffodus ni allwn dderbyn sgriptiau, syniadau nac unrhyw ddeunydd o natur debyg sydd yn cael eu hanfon ar hap. Nid ydym yn ymateb i ymholiadau o’r fath ac ni allwn ddychwelyd unrhyw ddeunydd a dderbyniwn trwy’r post.

Swyddi | Careers

Rydym yn chwilio am bobl weithgar, llawn ymroddiad i ymuno â’r tîm.

Yn gweithio gyda

Boom Cymru working with channel 4
UKTV