Dal dy Ddannedd

Dal dy Ddannedd

Pwdryn a Melys sy’n helpu plant i ofalu am eu dannedd drwy chwarae llond trol o gemau lliwgar mewn timau! Pa dîm all gasglu y mwyaf o ddannedd glân ac ennill Tlws Dani Dant?

Logo Boom Plant
S4C