Gwrach y Rhibyn

Gwrach y Rhibyn

Er bod blynyddoedd wedi mynd heibio ers i ni glywed sôn amdani, maen nhw’n dweud mai cynllwynio a pharatoi mae Gwrach y Rhibyn, er mwyn dychwelyd rhyw ddydd, felly rhaid bod yn ofalus wrth fynd allan i’r awyr agored wedi iddi nosi. Cyfres antur eithafol gyda phedwar tîm o blant 12 mlwydd oed ar goll yn rhywle yn y gwyllt, a’r nod yw cyrraedd lloches ddiogel cyn i’r haul fachlud a chyn i Gwrach y Rhibyn ymddangos. Mae’r timau yn gorfod datrys posau a wynebu sialensau er mwyn mynd gam yn nes at y lloches. Dim ond ar ôl iddyn nhw gasglu’r cliwiau i gyd bydd ganddyn nhw gyfle i gyrraedd y lloches cyn iddi nosi – a bod yn saff.

Boom Plant
Boom Cymru working with s4c

Yn gweithio gyda

Boom Cymru working with channel 4
UKTV