Ffeithiol


Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Gyrru Trwy Storom

Gyrru Trwy Storom

Yn y ddogfen “Gyrru Drwy Storom” rydym yn cwrdd â mam ifanc (Alaw Griffiths) sydd wedi dioddef iselder ar ôl geni ei 2 blentyn. Wedi brwydro, a dod dros y salwch, ar ôl genedigaeth ei merch Lleucu, doedd hi methu credu fod y salwch wedi mynd yn drech na hi...
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Ceffylau Cymru

Ceffylau Cymru

Yn yr ail gyfres o Ceffylau Cymru, mae David Oliver yn cael cwmni cyflwynydd newydd – Nia Marshalsay-Thomas, wrth deithio i ymweld â cheffylau, y perchnogion, y stablau a’r iardiau ar hyd a lled Cymru a thu hwnt. Mae’r ddau yn cymryd cipolwg ar bob math o gampau...
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Ar Werth

Ar Werth

Cyfres yn dilyn hynt a helynt rhai o werthwyr tai mwyaf lliwgar Cymru wrth iddynt brofi uchafbwyntiau a sialensiau o roi tŷ – Ar werth!
Boom
Boom Cymru Working with BBC One Wales
Coastal Lives — Glamorgan

Coastal Lives — Glamorgan

O’r cymeriadau lliwgar sy’n rhedeg Ffair eiconig Ynys y Barri, i berchennog a garddwr dawnus Castell Ffonmon sy’n gobeithio ennill Y Bwmpen Orau yn Sioe Flynyddol Bro Morgannwg … i Benarth a phâr o deithwyr flogio ddaeth yn enwog ar ôl slepjen...
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Corff Cymru: Bywyd

Corff Cymru: Bywyd

Drwy gydol ein bywyd mae’r corff yn newid yn gyfan gwbl. Bydd cyfres Corff Cymru: Bywyd yn edrych ar y camau mawr sy’n digwydd wrth i ni dyfu; o fod yn faban bach newydd i’r newidiadau mawr sy’n dod law yn llaw â bywyd hwyrach. Bydd Dr Anwen Jones a Dr Katie Hemer yn...
Boom
Boom Cymru Working with BBC One Wales
#welshteens My Perfect Body

#welshteens My Perfect Body

Mae cyfryngau cymdeithasol, pwysau gan ffrindiau a’r diwylliant ‘selebs’ yn dod yn fwy pwysig ym mywydau pobl yn eu harddegau, ac yn sgil hyn nid yw’n syndod bod materion yn ymwneud â delwedd gorfforol yn cynyddu. Mae #welshteens My Perfect Body yn edrych ar y pwysau...
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Corff Cymru: Cariad

Corff Cymru: Cariad

Pam ein bod ni’n cwympo mewn Cariad? Beth sy’n gwneud rhywun yn atyniadol? Sut mae Cariad yn effeithio ar yr ymennydd? Yn y rhaglen arbennig hon o Corff Cymru, bydd Dr Anwen Jones a Dr Katie Hemer yn bwrw llygaid gwyddonol ar y teimlad syfrdanol ac unigryw hwnnw:...
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Fy Nhad y Swltan?

Fy Nhad y Swltan?

Dilynwn stori anhygoel Keith Williams (Keith y Glo) o Benygroes ger Rhydaman, wrth iddo deithio i Falaysia i geisio darganfod pwy oedd ei dad. Mabwysiadwyd Keith yn fabi, a phenderfynodd fynd ar drywydd ei rieni gwaed wedi i’w rieni mabwysiedig farw. Wedi cwrdd...
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Cegin Bryn – Cyfres 5

Cegin Bryn – Cyfres 5

Mae Cegin Bryn yn dychwelyd i’r sgrin, gyda’r cogydd Bryn Williams yn cael ei ysbrydoli gan gyfoeth naturiol ein tir a môr. Gan ddefnyddio ryseitiau o’i lyfr iaith Gymraeg newydd ‘Tir a Môr’, gwelwn Bryn yn coginio sawl pryd blasus yn y gegin ac ar draws cefn gwlad ac...
Boom Cymru
Boom Cymru Working with BBC One Wales
BBC Wales Arts Review 2015

BBC Wales Arts Review 2015

Nicola Haywood Thomas sy’n cyflwyno Arts Review 2015 o Pontio, canolfan celfyddydau arloesol newydd Bangor. Mae’r rhaglen yn edrych nôl ar ddeuddeg mis prysur ym myd celf, theatr, llenyddiaeth a cherddoriaeth yng Nghymru
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Copa — Patagonia Eric Jones ac Ioan Doyle

Copa — Patagonia Eric Jones ac Ioan Doyle

I gyd-fynd â dathliadau 150 o flynyddoedd ers sefydlu’r Wladfa ym Mhatagonia, mae’r rhaglen hon yn dathlu perthynas dau ddyn, dwy wlad, un siwrnai, ac yn destament i fywyd anturus ac unigryw’r dringwr Eric Jones o Dremadog. Mae Eric yn datgelu atgofion a...
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Y Groggs yn 50

Y Groggs yn 50

Rhaglen sy’n talu teyrnged i’r Groggs eiconig sy’n dathlu eu pen-blwydd yn 50 eleni. Cawn glywed yr hanes tu ôl i’r ffigyrau bach clai byd enwog a gynhyrchir gan gwmni ‘World of Groggs’ ger Pontypridd. Dros yr hanner canrif...

Yn gweithio gyda

Boom Cymru working with channel 4
UKTV