Ffeithiol


Boom
Alan Carr’s Adventures with Agatha

Alan Carr’s Adventures with Agatha

Mae’r comedïwr Alan Carr yn mynd ar siwrnai ar hyd a lled y DU i chwilio am y mannau a fu’n ysbrydoliaeth i’r nofelydd a brenhines ffuglen trosedd, Agatha Christie. Roedd Alan yn arbennig o hoff o nofelau Agatha Christie pan oedd e’n tyfu i fyny yn Swydd Northampton...
Boom
5 Star
Skin A&E

Skin A&E

Mae’r gyfres boblogaidd hon ar ei chweched gyfres, sy’n dilyn tîm arbennig o ddermatolegwyr a nyrsys yn ein clinig, yn helpu pobl â phob math o broblemau’r croen. Lisa Riley sy’n adrodd eu hanes.
Boom Cymru and Slam Media
Boom Cymru working with s4c
Pobl Y Môr

Pobl Y Môr

Cyfres gyfoes am y cymeriadau lliwgar a diddorol sy’n byw a gweithio yn ein cymunedau arfordirol.
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Pobol y Chwarel

Pobol y Chwarel

Bethesda, Gogledd Cymru; pentref ôl-ddiwydiannol yr Howgets a lle sy’n fyd-enwog am ei lechi.  Ar un adeg y chwarel oedd calon y cwm.  Yn ei hanterth roedd dros dair mil o bobl yn gweithio yno.  Os mai Rhondda roddodd lo yn y tân, Bethesda roddodd do ar y tŷ. ...
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Dau Ffrind – Un Aren

Dau Ffrind – Un Aren

Mae’r actor a’r digrifwr Iwan John yn aros am aren newydd. Yn dilyn cyfnod hir ar ddialysis mae ei ffrind y cerddor Steffan Rhys Williams yn cynnig ei aren iddo. Nid yw aren Steff mor addas a gallai fod i gorff Iwan ac mae’r ddau yn ymuno â system rhannu organau....
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Ar Werth Cyfres 3

Ar Werth Cyfres 3

Mae prynu neu werthu tŷ yn rhywbeth mae nifer fawr ohonon ni’n ei wneud o leia’ unwaith yn ein bywydau a dydy e ddim wastad yn hawdd! Yn ystod un o gyfnodau mwyaf heriol y diwydiant fe fyddwn ni’n dilyn rhai o werthwyr tai amlycaf Cymru, a phrofi’r holl emosiwn a’r...
Boom
Boom Cymru working with itv
Britain’s Smallest City

Britain’s Smallest City

Yng Ngorllewin Cymru – mae ‘na ddinas anarferol iawn. Dinas gyda 3 tafarn, 1 stryd fawr a llai na 2000 o drigolion. Tŷ Ddewi – y ddinas fach wrth y môr. Mae’n lleoliad pererindod boblogaidd, ganolfan bywyd gwyllt ac yn baradwys i anturiaethwyr. Yn...
Boom
Boom Cymru Working with BBC One
Puppy Love

Puppy Love

Croeso i’r byd o bawenbincio a chotiau ffwr amryliw – dyma ‘gifres’ heb ei hail! Mae’r rhaglen hon yn agor y drysau i fyd rhyfedd a chyfareddol pincio cŵn, lle mae perchnogion obsesiynol yn dod â’u babanod blewog am driniaeth bum seren, fel y Claudia Schniffer,...
Boom
Boom Cymru Working with BBC Two Wales
Border Lives

Border Lives

Mae Border Lives yn dilyn y bobl sy’n byw, gweithio ac yn chwarae ar hyd y ffin amwys ac, ar adegau, ymrannol, rhwng Cymru a Lloegr. Mae’r gyfres yn bwrw golwg twymgalon ar y ffin, gan brofi bywyd yn yr ardal brydferth, fawreddog, a chymharol ddieithr o Gymru (a...
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Y FETS – Cyfres 1 a 2

Y FETS – Cyfres 1 a 2

Dros gyfnod o wyth wythnos, bu’r camerâu yn dilyn bywyd bob dydd fets a chleifion Ystwyth Vets. Drwy gydol y gyfres, ry’n ni’n cwrdd ag amrywiaeth o anifeiliaid anwes traddodiadol ac anifeiliaid fferm yn ogystal ag ambell anifail ecsotig ac annisgwyl, gan ddod i...
Boom
Boom Cymru Working with BBC One Wales
Charlotte Church: Inside my Brain

Charlotte Church: Inside my Brain

Mae’r gantores a’r cyflwynydd Charlotte Church yn ein tywys ar daith bersonol iawn i fyd iechyd meddwl, gan gyfarfod gwyddonwyr a meddygon blaenllaw ym maes ymchwil . Gyda phrofiad ei mam ei hun o frwydr oes gydag anhwylder iechyd meddwl yn ei hysbrydoli, mae...
Boom
Boom Cymru Working with BBC One
Land of the Giants

Land of the Giants

Cymru, gwlad y chwedlau, golygfeydd a llysiau anferthol! Mae’r rhaglen ddogfen ysgafn hon yn mynd tu ôl i’r llenni ym myd lliwgar cystadlaethau tyfu llysiau Cymreig. Cewch ddilyn criw o gonsuriwyr tyfu llysiau sy’n creu hanes wrth herio natur a...