#welshteens My Perfect Body

#welshteens My Perfect Body

Mae cyfryngau cymdeithasol, pwysau gan ffrindiau a’r diwylliant ‘selebs’ yn dod yn fwy pwysig ym mywydau pobl yn eu harddegau, ac yn sgil hyn nid yw’n syndod bod materion yn ymwneud â delwedd gorfforol yn cynyddu. Mae #welshteens My Perfect Body yn edrych ar y pwysau sydd ar bobl ifanc Cymru heddiw, ac yn edrych ar y cymorth sydd ar gael i’n pobl ifanc a’u rhieni i’w helpu i oresgyn eu problemau.

Boom
Boom Cymru Working with BBC One Wales

Yn gweithio gyda

Boom Cymru working with channel 4
UKTV