Boom Plant
Boom Cymru working with s4c
Chwarter Call

Chwarter Call

Cyfres ‘broken comedi yn llawn sgetsys, caneuon dwl a spoofs sydd ddim Chwarter Call! Gyda chast o actorion newydd sbon Cadi, Luke, Jed a Miriam mae’r cyfan yn lot o lols.
Boom Plant
Boom Cymru working with s4c
Boom!

Boom!

Cyfres wyddoniaeth adloniadol i blant 7 – 11 mlwydd oed. Mae’r brodyr Rhys ac Aled Bidder sy’n angerddol am bopeth wyddonol yn ôl gyda’r arbrofion gwyddonol sy’n rhyfeddol, anhygoel ac yn rhy beryglus i’w gwneud adre’.
Boom Plant
Boom Cymru working with s4c
Itopia

Itopia

Drama 6 phennod ‘sci-fi’ llawn dirgelwch. Mae’r diwrnod mawr wedi cyrraedd – diwrnod lansio’r ddyfais gyfathrebu fwyaf cyffrous ers y ffôn symudol. Mae’r cwmni byd-eang ITOPIA yn rhyddhau’r ‘Z’ – dyfais chwyldroadol sy’n cael ei fewnblannu yn y glust, ac sy’n...
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
O’r Diwedd 2021

O’r Diwedd 2021

Tudur Owen, Sian Harries a’r criw sy’n cymryd golwg ddychanol ar ddigwyddiadau 2021. Er gwaethaf Covid bu’n flwyddyn ddifyr ac amrywiol yng Nghymru a thu hwnt – Mark Drakeford yn dangos ei ddannedd, silffoedd yr archfarchnadoedd yn wag, trafnidiaeth camlas Suez yn dod...
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Priodas Pum Mil

Priodas Pum Mil

Priodas Pum Mil – dyma gyfle euraidd i saith gwahanol gwpl ddweud ‘Gwnaf’ a pheidio gorfod torchi llewys o ran y gwaith trefnu! Cyfrifoldeb criw o deulu a ffrindiau penodedig fydd y gwaith o greu’r diwrnod priodas perffaith a chadw pob dim yn gyfrinach wrth y...
Boom Plant
Boom Cymru working with s4c
Stwnsh Sadwrn

Stwnsh Sadwrn

Cyfres fore Sadwrn fyw i blant 6-10 mlwydd oed, yn llawn cystadleuthau, gweithgareddau a gemau rhyngweithiol, a chyfleuon i fod yn rhan o’r darllediad. Gyda thîm o gyflwynwyr egniiol, mae’r gyfres yn darlledu am 30 wythnos o’r flwyddyn.
Boom
5 Star
Skin A&E

Skin A&E

Croeso i’r clinig arbenigol lle mae pedwar dermatolegydd heb eu hail yn trin amrywiaeth o gyflyrau’r croen ar gyfer cleifion sy ddim wedi gallu derbyn triniaeth ar y Gwasanaeth Iechyd. Byddan nhw’n gwasgu, popio a thynnu systiau, lipomata a thagiau croen, neu...
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Bwrdd i Dri – Cyfres 2

Bwrdd i Dri – Cyfres 2

Ymunwn â thri pherson adnabyddus wrth iddynt baratoi pryd o fwyd tri-chwrs yn eu cegin gartref. Fe fydd pob seleb yn gyfrifol am ddewis un cwrs ond yn gorfod taclo’r ddau gwrs arall yn ogystal. Ni fydd y tri yn gwybod pwy fydd yn rhannu eu “bwrdd i dri” nes...
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Hen Dy Newydd

Hen Dy Newydd

Tri chynllunydd creadigol sy’n rhoi stamp a steil ar dri gofod gwahanol mewn cartref newydd bob wythnos; ond mae nhw’n gorfod gweithio o fewn tair cyllideb wahanol.
Boom Cymru and Slam Media
Boom Cymru working with s4c
Pobl Y Môr

Pobl Y Môr

Cyfres gyfoes am y cymeriadau lliwgar a diddorol sy’n byw a gweithio yn ein cymunedau arfordirol.
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Yr Amgueddfa

Yr Amgueddfa

Drama nwydus newydd am gwymp hunan-ddinistriol Della Howells; menyw lwyddiannus sy’n dechrau perthynas beryglus gyda dyn ifanc llawn cyfrinachau.   ‘The Welsh Lupin’ (Radio Times), ‘Hooked…great stuff!’ (Russell T Davies)
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Iaith ar Daith

Iaith ar Daith

Mae Iaith ar Daith nol ac unwaith eto mae 6 seleb dewr (sydd yn awyddus i ddysgu Cymraeg ) yn mynd ar daith ar draws Cymru gyda mentor adnabyddus yno i ddal eu llaw. Ond a fydd y chwech yn ymdopi gyda’r geirfa newydd? Y chwe’ seleb – Yr anturiaethwr Steve Backshall,...

Yn gweithio gyda

Boom Cymru working with channel 4
UKTV