Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Gwyliau Gartref

Gwyliau Gartref

Pwy sydd angen mynd dramor i fwynhau gwyliau gwych? Tra bod arian yn brin i lawer ohonon ni, dyma gyfres sy’n dangos amrywiaeth o wyliau yma yng Nghymru, ac yn profi nad oes angen pocedi dwfn i fwynhau‘r holl weithgareddau a phrofiadau sydd ar gael –...
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Enid a Lucy – Cyfres 2

Enid a Lucy – Cyfres 2

Cyfres ddrama llawn tensiwn a hiwmor tywyll gydag islais gwleidyddol a chymdeithasol. Mae taith y ddwy ffrind yn parhau yn yr ail gyfres gydag Enid, Lucy a babi Archie bellach yn byw o dan yr un to. Mae Lucy’n cael swydd mewn siop trin gwallt ac mae Brian, dyn gweddw...
Boom Plant
Boom Cymru working with s4c
Awyr Iach

Awyr Iach

Cyfres llawn antur sy’n dilyn y cyflwynwyr Meleri Williams a Huw Owen wrth iddyn nhw grwydro Cymru yn darganfod beth mae plant yn hoffi ei wneud yn yr awyr agored. Ymhob rhaglen mae Meleri a Huw yn cyfarfod â chriw newydd o blant ac yn ymuno â nhw mewn pob math...
Boom Plant
Boom Cymru working with s4c
Gwrach y Rhibyn

Gwrach y Rhibyn

Er bod blynyddoedd wedi mynd heibio ers i ni glywed sôn amdani, maen nhw’n dweud mai cynllwynio a pharatoi mae Gwrach y Rhibyn, er mwyn dychwelyd rhyw ddydd, felly rhaid bod yn ofalus wrth fynd allan i’r awyr agored wedi iddi nosi. Cyfres antur eithafol gyda phedwar...
Boom Kids
Milkshake
Meet the experts

Meet the experts

Mae Meet the Experts yn dathlu gwybodaeth a llwyddiannau plant yn eu hobi neu eu arbenigedd.Mae pob un ohonom yn nabod plentyn sy’n angerddol am bwnc arbennig, mae’r gyfres hon yn rhoi llwyfan i’r plant yma ddangos eu sgil neu eu gwybodaeth, ac yna eu clodfori am eu...
Boom Plant
Boom Cymru working with s4c
Mabinogiogi

Mabinogiogi

Criw Stwnsh yn cyflwyno chwedlau Cymru mewn ffordd ti ‘rioed ‘di weld o’r blaen! Yr wythnos hon, dyma eu fersiwn nhw o stori Geraint ac Enid. Digon o hwyl, chwerthin a chanu!
Boom Plant
Boom Cymru working with s4c
Amser Maith Maith Yn Ôl

Amser Maith Maith Yn Ôl

Cyfres hanes byw i blant 5 – 8 mlwydd oed sy’n ymwneud a chyfnodau mewn hanes o berspectif profiad plentyn sy’n byw yn y cyfnod hwnnw. Hon yw’r drydedd gyfres a y tro hwn, rydyn ni’n mynd yn ôl i gyfnod Llywelyn Fawr yn yr Canol Oesoedd ac fe welwn sut mae pawb o fewn...
Boom Plant
Boom Cymru working with s4c
Chwarter Call

Chwarter Call

Cyfres ‘broken comedi yn llawn sgetsys, caneuon dwl a spoofs sydd ddim Chwarter Call! Gyda chast o actorion newydd sbon Cadi, Luke, Jed a Miriam mae’r cyfan yn lot o lols.
Boom Plant
Boom Cymru working with s4c
Boom!

Boom!

Cyfres wyddoniaeth adloniadol i blant 7 – 11 mlwydd oed. Mae’r brodyr Rhys ac Aled Bidder sy’n angerddol am bopeth wyddonol yn ôl gyda’r arbrofion gwyddonol sy’n rhyfeddol, anhygoel ac yn rhy beryglus i’w gwneud adre’.
Boom Plant
Boom Cymru working with s4c
Itopia

Itopia

Drama 6 phennod ‘sci-fi’ llawn dirgelwch. Mae’r diwrnod mawr wedi cyrraedd – diwrnod lansio’r ddyfais gyfathrebu fwyaf cyffrous ers y ffôn symudol. Mae’r cwmni byd-eang ITOPIA yn rhyddhau’r ‘Z’ – dyfais chwyldroadol sy’n cael ei fewnblannu yn y glust, ac sy’n...
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
O’r Diwedd 2021

O’r Diwedd 2021

Tudur Owen, Sian Harries a’r criw sy’n cymryd golwg ddychanol ar ddigwyddiadau 2021. Er gwaethaf Covid bu’n flwyddyn ddifyr ac amrywiol yng Nghymru a thu hwnt – Mark Drakeford yn dangos ei ddannedd, silffoedd yr archfarchnadoedd yn wag, trafnidiaeth camlas Suez yn dod...
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Priodas Pum Mil

Priodas Pum Mil

Priodas Pum Mil – dyma gyfle euraidd i saith gwahanol gwpl ddweud ‘Gwnaf’ a pheidio gorfod torchi llewys o ran y gwaith trefnu! Cyfrifoldeb criw o deulu a ffrindiau penodedig fydd y gwaith o greu’r diwrnod priodas perffaith a chadw pob dim yn gyfrinach wrth y...

Yn gweithio gyda

Boom Cymru working with channel 4
UKTV