Creisis

Creisis

Mae bywyd Jamie Morris yn gorwynt didrefn o geisio delio gydag un creisis ar ôl y llall. Fel gŵr, tad a nyrs seicatryddol, dyw hi ddim yn hawdd iddo droedio’r ffin denau rhwng pwyll a gwallgofrwydd. Rhwng ei fywyd cartref a’r llwyth gwaith o gleifion bregus yn y gwaith, mae Jamie’n cael trafferth cadw’r ddesgl yn wastad ar ddiwrnod da. Ac mae cyfuniad o ddigwyddiadau’n cronni a fydd yn bygwth difa unrhyw reolaeth sydd ar ôl gan Jamie, a’i orfodi i wynebu ei greisis ei hun …

Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c

Yn gweithio gyda

Boom Cymru working with channel 4
UKTV