Iaith ar Daith

Iaith ar Daith

Mae Iaith ar Daith nol ac unwaith eto mae 6 seleb dewr (sydd yn awyddus i ddysgu Cymraeg ) yn mynd ar daith ar draws Cymru gyda mentor adnabyddus yno i ddal eu llaw.
Ond a fydd y chwech yn ymdopi gyda’r geirfa newydd?

Y chwe’ seleb – Yr anturiaethwr Steve Backshall, Yr actorion Rakie Ayola a Joanna Scanlan, y cyn-chwaraewr rygbi rhyngwladol James Hook, cyn rheolwr tîm pel-droed Cymru Chris Coleman a’r digrifwraig Kiri Pritchard Mclean.

Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c

Yn gweithio gyda

Boom Cymru working with channel 4
UKTV