Digidol


Boom Cymru
S4C
Cymry Feiral

Cymry Feiral

Rhaglen gomedi ‘pry-ar-y-wal’ gyda doniau dynwaredol Geraint Rhys Edwards (a’i ffrindiau!).
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Y math o bobl chi’n gweld

Y math o bobl chi’n gweld

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae Boom Social wedi cynhyrchu dros 180 o eitemau ffurf fer i sianel ar-lein S4C, Hansh. Un o’r cyfresi mwyaf poblogaidd yw’r gyfres o sgetsys ‘Y Math o Bobl Chi’n Gweld …’ gyda doniau dynwaredol yr actor Geraint Rhys Edwards wrth y llyw. Ym...
Boom Cymru
Dwr Cymru
Cyfres Gomedi VR Dŵr Cymru

Cyfres Gomedi VR Dŵr Cymru

Mae Boom Social yn cydweithio’n rheolaidd gydag adran farchnata Dŵr Cymru. Mae ein prosiect diweddaraf yn seiliedig ar fideos hyfforddi ‘spoof,’ gyda’r cyflwynydd DJ Bry yn cyflwyno. Yn y gyfres mae Bry yn dangos arferion da a drwg wrth weithio i Dŵr Cymru ac mae’r...
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Pa fath o bobl sy’n mynd i Batagonia

Pa fath o bobl sy’n mynd i Batagonia

Mae Garmon ab Ion – cyflwynydd Hansh a’r DJ poblogaidd – yn teithio i Batagonia ar gyfer y ddogfen gomedi arsylwol yma, ac yn holi pwy yn union sy’n pererindota i Batagonia, y paradwys iwtopaidd ar ben draw’r byd a pham mynd i’r holl drafferth Wrth gystadlu yn yr...
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Ffoadur Maesglas FC

Ffoadur Maesglas FC

‘Sut mae pêl-droed wedi fy nghyflwyno i i fy mywyd newydd Cymreig’ Mae’r ffilm fer hon yn dilyn siwrnau dau ffoadur o Syria, Muhanad Alchikh a’i fab Shadi, ac yn dysgu sut mae eu bywydau wedi cael eu trawsnewid gan bêl-droed, wrth iddynt fynd ar daith emosiynol o’u...
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Mewn Cyfyng Gyngor

Mewn Cyfyng Gyngor

Mewn Cyfyng Gyngor – sitcom am hynt a helynt Cymro ifanc sy’n hannu o’r gorllewin sydd wedi symud i Gaerdydd i weithio fel swyddog gwastraff … a sy’ ddim rili moyn symud nôl! Dilyniant ac esblygiad o rai o hoff gymeriadau Hansh – DJ Bry a...
Boom Cymru
Boom Cymru working with bbc
BBC Ideas

BBC Ideas

Mae BBC Ideas yn brosiect fideo digidol ffeithiol newydd, cyffrous sy’n canolbwyntio ar syniadau sy’n herio ac yn hysbysu’r gynulleidfa. Wedi’i lansio yn 2018, y strapline yw ‘ffilmiau byr ar gyfer meddyliau chwilfrydig’.
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Hansh Podcasts (Hanshcasts)

Hansh Podcasts (Hanshcasts)

Mae platfform digidol S4C wedi ffrwydro yn ddiweddar, gyda’r cynnwys a’r gynulleidfa’n tyfu ac yn mynd o nerth i nerth. Mae hyn yn gyfle i sbarduno trafodaeth ehangach rhwng y gwrandawyr. Mewn cyfres o bodlediadau wythnosol rhwng 20m-30m o hyd, y bwriad yw defnyddio...
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
24 Awr

24 Awr

Mae ’24 Awr yn …’ yn gyfres sy’n dangos rhyfeddodau’r byd. Yn y strand yma, mae Cai Morgan yn teithio i wahanol wledydd i chwilio am y pethau rhyfeddol mae’r wlad dan sylw yn eu cynnig … mewn 24 awr.
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Sgrameer

Sgrameer

Mae Sgrameer wedi profi ei hun i fod yn un o gyflwynwyr mwyaf hoffus a phoblogaidd Hansh. Mae Ameer yn parhau i adolygu bwytai Cymru a hefyd ymddangos yn rhagor o eitemau Hansh gan ei fod mor boblogaidd.
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Bry

Bry

Un o gyfresi mwyaf poblogaidd Boom ar Hansh yw BOCS BRY. DJ Bry yw un o wynebau mwyaf cyfarwydd y we yn yr iaith Gymraeg erbyn hyn. Mae Bry yn parhau i edrych ar gyfleoedd i ddychanu ac i drafod gwahanol agweddau o’r cyfryngau yng Nghymru a thu hwnt.

Yn gweithio gyda

Boom Cymru working with channel 4
UKTV