Pa fath o bobl sy’n mynd i Batagonia

Pa fath o bobl sy’n mynd i Batagonia

Mae Garmon ab Ion – cyflwynydd Hansh a’r DJ poblogaidd – yn teithio i Batagonia ar gyfer y ddogfen gomedi arsylwol yma, ac yn holi pwy yn union sy’n pererindota i Batagonia, y paradwys iwtopaidd ar ben draw’r byd a pham mynd i’r holl drafferth

Wrth gystadlu yn yr Eisteddfod flynyddol, a chwrdd â rhai o gymeriadau mwyaf lliwgar Patagonia … mae Garmon yn dilyn yn ôl traed criw gwreiddiol y Mimosa!

Ffilm ar gyfer HANSH

Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c

Yn gweithio gyda

Boom Cymru working with channel 4
UKTV