Y math o bobl chi’n gweld

Y math o bobl chi’n gweld

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae Boom Social wedi cynhyrchu dros 180 o eitemau ffurf fer i sianel ar-lein S4C, Hansh. Un o’r cyfresi mwyaf poblogaidd yw’r gyfres o sgetsys ‘Y Math o Bobl Chi’n Gweld …’ gyda doniau dynwaredol yr actor Geraint Rhys Edwards wrth y llyw. Ym mhob fideo, mae Geraint yn creu ac yn dynwared cymeriadau sy’n unigryw i Gymru … y rhai sy’n gyfarwydd ym mywydau pawb!

Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c

Yn gweithio gyda

Boom Cymru working with channel 4
UKTV