Hansh Podcasts (Hanshcasts)

Hansh Podcasts (Hanshcasts)

Mae platfform digidol S4C wedi ffrwydro yn ddiweddar, gyda’r cynnwys a’r gynulleidfa’n tyfu ac yn mynd o nerth i nerth. Mae hyn yn gyfle i sbarduno trafodaeth ehangach rhwng y gwrandawyr. Mewn cyfres o bodlediadau wythnosol rhwng 20m-30m o hyd, y bwriad yw defnyddio sylfaen cynnwys Hansh – a’i ehangu!

Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c

Yn gweithio gyda

Boom Cymru working with channel 4
UKTV