Adloniant


Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
O’r Diwedd 2021

O’r Diwedd 2021

Tudur Owen, Sian Harries a’r criw sy’n cymryd golwg ddychanol ar ddigwyddiadau 2021. Er gwaethaf Covid bu’n flwyddyn ddifyr ac amrywiol yng Nghymru a thu hwnt – Mark Drakeford yn dangos ei ddannedd, silffoedd yr archfarchnadoedd yn wag, trafnidiaeth camlas Suez yn dod...
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Priodas Pum Mil

Priodas Pum Mil

Priodas Pum Mil – dyma gyfle euraidd i saith gwahanol gwpl ddweud ‘Gwnaf’ a pheidio gorfod torchi llewys o ran y gwaith trefnu! Cyfrifoldeb criw o deulu a ffrindiau penodedig fydd y gwaith o greu’r diwrnod priodas perffaith a chadw pob dim yn gyfrinach wrth y...
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Hen Dy Newydd

Hen Dy Newydd

Tri chynllunydd creadigol sy’n rhoi stamp a steil ar dri gofod gwahanol mewn cartref newydd bob wythnos; ond mae nhw’n gorfod gweithio o fewn tair cyllideb wahanol.
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Iaith ar Daith

Iaith ar Daith

Mae Iaith ar Daith nol ac unwaith eto mae 6 seleb dewr (sydd yn awyddus i ddysgu Cymraeg ) yn mynd ar daith ar draws Cymru gyda mentor adnabyddus yno i ddal eu llaw. Ond a fydd y chwech yn ymdopi gyda’r geirfa newydd? Y chwe’ seleb – Yr anturiaethwr Steve Backshall,...
Boom
UKTV
Big Zuu’s Big Eats – Nadolig

Big Zuu’s Big Eats – Nadolig

Mae Big Zuu yn ôl ac yn coginio dau bryd blasus iawn mewn dwy raglen Nadoligaidd. Bydd ef a’i griw, Tubsey a Hyder allan yn eu fan bwyd yn paratoi gwledd Nadoligaidd i westeion arbennig. Yn Big Zuu’s Christmas Eats: Musicians Special mae Zuu yn coginio i rai o...
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Iaith ar Daith ‘Dolig

Iaith ar Daith ‘Dolig

Yn dilyn llwyddiant y gyfres Iaith Ar Daith lle mentrodd Carol Vorderman, Colin Jackson, Ruth Jones, Adrian Chiles a Scott Quinnell ar daith o gwmpas Cymru gyda’u mentoriaid i ddysgu’r Gymraeg, mae’n amser i’r 5 seleb ddod at ei gilydd am y tro cyntaf i ddathlu eu...
Boom
Boom Cymru Working with BBC One
Dom Delivers

Dom Delivers

Dom Littlewood oedd wyneb cyfres Dom Delivers (10 x 45’, BBC Daytime, 2021) yn teithio hyd a lled Prydain i ddarganfod sut mae nwyddau a gwasanaethau yn cyrraedd y drws ffrynt. O oergelloedd i flodau a hyd yn oed rhoddion gwaed, bu Dom ar y llinell flaen gyda’r dynion...
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Y Stiwdio Grefftau

Y Stiwdio Grefftau

Cyfres yn clodfori campweithiau crefftus i’w trysori am byth. Ymhob pennod, bydd tri crefftwr dawnus yn cystadlu â’i gilydd er mwyn ennill y fraint o arddangos eu gwaith i’r cyhoedd ar ran mudiadau mwyaf pwysig Cymru.
Boom Cymru
S4C
Be’ Ti’n Gwylio?

Be’ Ti’n Gwylio?

Chwe’ tîm cystadleuol mewn chwech cartref gwahanol yng Nghymru, ac mae nhw i gyd yn gwirioni’n bost ar wylio’r teledu ac yn giamstars ar gwisys. Cyfres o chwech rhaglen yw Be’ ti’n gwylio? Tri thîm sy’n cystadlu yn erbyn ei gilydd bob tro, mewn pump rownd amrywiol –...
Boom Cymru
S4C
Y Sioe Fwyd

Y Sioe Fwyd

Cyfres sy’n cyfuno coginio, blasu bwyd â sgwrsio, gyda’r cyflwynydd Ifan Jones Evans wrth y llyw, a’r cogydd Hywel Griffith yn gyfrifol am greu a pharatoi ryseitiau llawn cynhwysion lleol.
Boom Cymru
S4C
Gwely a Brecwast Maginogi

Gwely a Brecwast Maginogi

Yn y gyfres hon mae Maggi’n cychwyn busnes Gwely a Brecwast yn ei chartref ar Ynys Môn. Gyda chymorth ei staff dawnus, Steffan, Gladys, Christine a Mari, mae’n rhoi croeso bythgofiadwy i nifer o wynebau cyfarwydd.
Boom Cymru
S4C
Cymry Feiral

Cymry Feiral

Rhaglen gomedi ‘pry-ar-y-wal’ gyda doniau dynwaredol Geraint Rhys Edwards (a’i ffrindiau!) yn llywio’r cyfan. Fe fyddwn yn dilyn taith pedwar Cymro ifanc sydd ar bedair hewl wahanol – un yn carlamu i gopa’r byd busnes (Shanice L’Aventure), un yn saethu i frig...

Yn gweithio gyda

Boom Cymru working with channel 4
UKTV