Adloniant


Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
O’r Diwedd 2019

O’r Diwedd 2019

Tudur Owen, Sian Harries a’r criw sy’n cymryd golwg ddychanol ar ddigwyddiadau 2019. Mae wedi bod yn flwyddyn ddifyr yng Nghymru a thu hwnt, ac yn anodd osgoi gwleidyddiaeth, rhwng Brexit a’r etholiad, ond ma yna ddigon o byncie eraill gan y criw i’n...
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Parti ‘Dolig Maggi Noggi

Parti ‘Dolig Maggi Noggi

Cyfle i ddathlu’r Nadolig yng nghwmni Maggi Noggi a’i gwesteion yn ei chartref ar y fferm yn Sir Fôn. Fe fydd Maggi yn cynnal parti llawn hwyl a drama, danteithion ac anrhegion. Bydd gwestai arbennig, gan gynnwys Elin Fflur, Ifan Jones Evans, Alun Williams, Gruffudd...
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Prosiect Pum Mil

Prosiect Pum Mil

Rydym wedi gweld Emma Walford a Trystan Ellis-Morris yn trefnu priodasau … ond tro yma bydda’n nhw’n teithio hyd a lled Cymru yn ceisio creu Prosiectau cymunedol am bum mil o bunnoedd. Yn ystod y gyfres mae Emma a Trystan yn trawsnewid ystafelloedd newid clwb pêl...
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Y Tŷ Arian

Y Tŷ Arian

Pa mor aml cawn ni’r cyfle i ddadansoddi ein harian? Yn y gyfres hon mae chwe theulu dewr yn treulio 48 awr yr un o fewn muriau’r ‘Tŷ Arian’. Dan lygaid craff y camerâu a’r cyflwynwyr, Dot Davies a Leah Hughes, bydd pob teulu yn wynebu nifer o heriau ariannol fydd yn...
Boom Cymru
BBC Two and BBC Two Wales
Sam and Shauna’s Big Cook Out

Sam and Shauna’s Big Cook Out

Mae Sam Evans a Shauna Guinn wedi ysgubo byd coginio deheuol yr Unol Daleithiau. Nawr maen nhw’n cychwyn ar daith arbennig yn eu cyfres newydd. Eu nod… newid ein dull o goginio barbeciw a dathlu cymunedau gwych ar hyd a lled Cymru â’u coginio awyr agored...
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Panto Shane a’r Belen Aur

Panto Shane a’r Belen Aur

Wythdeg saith o gapiau dros Gymru a phumdeg wyth cais – y mwyaf gan unrhyw chwaraewr yn hanes rygbi Cymru. Ddim yn ffôl am rhywun oedd yn ôl rhai yn rhy fach i chwarae rygbi! Dyna yw stori Shane Williams, cyn chwaraewr Cymru, Castell Nedd, Y Gweilch a’r Llewod. Mae’n...
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
O’r Diwedd 2017

O’r Diwedd 2017

Tudur Owen a Sian Harries yn cymryd golwg ddychanol ar ddigwyddiadau 2017. Am flwyddyn – etholiad cyffredinol, trafodaethau Brexit, Trump – lle mae dechrau? Ond O’r Diwedd mae 2017 bron ar ben.
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
3 Lle

3 Lle

Bu’r gyfres 3 Lle yn tywys wynebau adnabyddus Cymru yn ôl i dri lle sy’n bwysig iddyn nhw, gan ddwyn i gof atgofion plentyndod ac ieuenctid, hanesion teulu ac uchafbwyntiau ac iselbwyntiau personol a phroffesiynol.
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Taith Tatŵ Dewi Pws

Taith Tatŵ Dewi Pws

Yn ei chwedegau hwyr, mae Dewi Pws yn ystyried cael ei datw cyntaf, ond does ganddo ddim syniad pa fath i’w gael – na ble ar ei gorff i’w roi! Cawn fynd ar daith o amgylch Cymru gyda Dewi yn cwrdd â chymeriadau sydd eisoes wedi cael tatws. Bydd...
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Anita Cyfres 2

Anita Cyfres 2

Mewn ail gyfres o’r ddrama boblogaidd, ANITA, ymunwn ag Anita wrth iddi geisio ddygymod â’r sioc o ddarganfod Mike Ranieri, tad Jools, ar stepen ddrws tŷ Viv yn Moelfre. Beth mae Mike eisiau ar ôl bron i ugain mlynedd, a sut bydd yn ymateb i’r newyddion bod ganddo...
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Y Salon

Y Salon

Dyma’r lle i glywed barn y bobol. Mi fydd ein camerau “fixed rig” yn dod a sylwadau gonest, digri’ a dadleuol y cwsmeriaid i’r sgrin wrth ymateb i benawdau’r wythnos honno. Mae’r gyfres yn cael ei recordio mewn salons trin gwallt o...
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
O’r Diwedd — Am Flwyddyn!

O’r Diwedd — Am Flwyddyn!

O’r Diwedd – Am Flwyddyn! 2 x 30 S4C – Tudur Owen, Sian Harries ac eraill sy’n cymryd golwg ddychanol ar ddigwyddiadau 2016.

Yn gweithio gyda

Boom Cymru working with channel 4
UKTV