S4C


Ceffylau Cymru yn dechrau wythnos nesaf ar S4C

Ceffylau Cymru yn dechrau wythnos nesaf ar S4C

Bydd cyfres newydd Boom Cymru, Ceffylau Cymru, yn dechrau ddydd Llun yr 22ain o Chwefror am 8.25yh ar S4C. Mae’r ceffyl wedi bod yn rhan allweddol o fywyd Cymru dros y blynyddoedd – boed yn fridwyr, yn raswyr neu’n ofaint. Bydd y cyflwynwyr David Oliver a Brychan Llŷr...
Stwnsh Sadwrn yn ôl yr wythnos hon

Stwnsh Sadwrn yn ôl yr wythnos hon

Mae Stwnsh Sadwrn yn ol ar y 25ain o Hydref am 8.00am ar S4C. Mae’r rhaglen yn fyw pob bore Sadwrn ac yn diddanu plant o bob oed gyda gwesteion a chynulleidfa yn y stiwdio, cystadlaethau ffon a tects, sgetsus comedi a lot fawr o gynj. Ymunwch a Ger a Tuds a gweddill y...
Dal Ati yn lansio ar 28ain o Fedi ar S4C

Dal Ati yn lansio ar 28ain o Fedi ar S4C

Mae Dal Ati, y gwasanaeth newydd ar gyfer dysgwyr, yn cael ei lansio ar Ddydd Sul 28ain o Fedi am 10.30am. Mae’r gyfres yn cynnwys Milltir², cyfres sy’n canolbwyntio ar ardal wahanol o Gymru a gyflwynir gan Nia Parry. Mae’r gyfres coginio Galwch Acw yn dychwelyd...

Yn gweithio gyda

Boom Cymru working with channel 4
UKTV