Mae Stwnsh Sadwrn yn ol ar y 25ain o Hydref am 8.00am ar S4C. Mae’r rhaglen yn fyw pob bore Sadwrn ac yn diddanu plant o bob oed gyda gwesteion a chynulleidfa yn y stiwdio, cystadlaethau ffon a tects, sgetsus comedi a lot fawr o gynj.

Ymunwch a Ger a Tuds a gweddill y criw pob bore Sadwrn am 8.00am.