Drama


Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Albi a Noa yn achub yr Iwnifyrs

Albi a Noa yn achub yr Iwnifyrs

Dyma ffilm gerdd i’r teulu cyfan sy’n olrhain bywyd bachgen bach 7 oed o’r enw Noa. Mae rhieni Noa yn hyfryd, ond maen nhw’n brysur tu hwnt. Mae Noa’n unig blentyn, ond dydy e ddim yn unig. Mae Noa wedi creu ffrind dychmygol drygionus...
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
35 Diwrnod

35 Diwrnod

Wedi’i leoli mewn swyddfa cwmni ymchwilio twyll yswiriant, mae’r gyfres yn ein tywys yn ôl 35 diwrnod cyn marwolaeth Simon Jones. Mae straeon y cymeriadau unigol yn clymu a’i gilydd, gan ddatgelu cyfrinachau tywyll …
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Parch

Parch

Drama gyfoes gan Fflur Dafydd yn dilyn hynt a helynt ficer ifanc o’r enw Myfanwy Elfed, sy’n darganfod fod angen llawdriniaeth ar ei hymennydd, ac o ganlyniad, mae’n dechrau cwestiynu ei ffydd, ei phriodas – a’i pherthynas gyda’r ymgymerwr lleol. Wrth iddi ddod i...
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
5 Stori

5 Stori

Mewn cyfres o ddramâu ysgafn ar gyfer S4C, mae rhai o actorion amlycaf Cymru yn dangos eu doniau ac yn arwain cast ifanc talentog newydd. Mae Ysbrydion cecrus, rhieni sy’n creu embaras, problemau caru canol oed, gwleidyddiaeth mewn canolfan alwadau a chanolfan hamdden...
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Lan a Lawr

Lan a Lawr

Cyfres ddrama canol wythnos newydd lle cawn gyfle i ddod i adnabod casgliad o gymeriadau llawn cyfrinachau – rhai sy’n byw yn ardal Llanberis ag eraill sy’n byw ym mro Gŵyr, gydag un person yn eu clymu i gyd at ei gilydd – Delia Evans. Un o ffrindiau Delia...
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Teulu Tŷ Crwn

Teulu Tŷ Crwn

Ffilm dymhorol am ddwy chwaer a brawd sy’n byw heb ofal rhieni – ond tydi bywyd ddim yn fêl i gyd! Bu farw’r fam pan roedd Enfys yn fabi, a byth ers hynny mae’r tad sy’n llawn galar wedi penderfynu gweithio i ffwrdd. Heblaw am ychydig o dwyllo achlysurol i...
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Pianissimo

Pianissimo

Ffilm am gyfeillgarwch, yn deillio o anallu teulu i gyfathrebu o ganlyniad i drasiedi. O ganlyniad i farwolaeth, mae teulu yn symud i fflat – dechrau newydd a llai o atgofion. Yn y fflat uwchben mae Llion yn byw, ac mae ganddo ddawn anhygoel o chwarae’r...
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Martha Jac a Sianco

Martha Jac a Sianco

Ffilm bwerus, ddramatig sydd yn olrhain blwyddyn gythryblus ym mywyd dau frawd a chwaer yng Nghefn Gwlad Cymru. Mae Martha Jac a Sianco yn byw ar y fferm deuluol, Graig Ddu. Nid oes dim wedi newid ar y fferm ers cenedlaethau, ond mae marwolaeth Mami a’r sylweddoliad...
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Con Passionate

Con Passionate

Hynt a helyntion Côr Meibion Gwili a’i harweinydd Davina Roberts. Ydych chi’n meddwl eich bod yn adnabod y person sy’n sefyll drws nesa i chi yn y côr? Ydych chi’n adnabod eich hun? Gyda dyfodiad Davina, daw ffaeleddau a gwendidau’r giwed i’r wyneb. Wrth barhau...
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Alys

Alys

Cyfres wreiddiol, gyfoes yn dinoethi’r Gymdeithas Gymreig Draddodiadol. Mae Alys, mam ifanc a’i mab bach, Daniel yn rhedeg i ffwrdd o’u gorffennol ac yn cyrraedd tref fach dlos yn Ne Orllewin Cymru. Yn fam sengl sy’n byw mewn fflat DSS uwchben siop ddillad isaf,...
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Cariad Erin x

Cariad Erin x

Mae Erin wedi ysgaru. Mae Erin hefyd yn gwneud “stand-up”. Wedi ei gyrru gan frwdfrydedd ei ffrind gorau Joanne, dilynwn ymgais Erin i ailgynnau fflam rhamant yn ei bywyd. Yn y ffilm gomedi 40 munud yma fe dystiwn sbectrwm eang o emosiynau wrth i Erin a Joanne baratoi...
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
35 Diwrnod

35 Diwrnod

Nid yw popeth fel yr ymddengys yn ystad dai gefnog parchus ‘Crud yr Awel’.  Pan ddatgelir corff marw yn ystod y teitlau agoriadol, cawn ein taflu nol yn syth i 35 diwrnod ynghynt pan ddaw’r wraig ieuanc bryd tywyll honno i fyw i’r stad.   O’r diwrnod hwnnw hyd...