Alys

Alys

Cyfres wreiddiol, gyfoes yn dinoethi’r Gymdeithas Gymreig Draddodiadol. Mae Alys, mam ifanc a’i mab bach, Daniel yn rhedeg i ffwrdd o’u gorffennol ac yn cyrraedd tref fach dlos yn Ne Orllewin Cymru. Yn fam sengl sy’n byw mewn fflat DSS uwchben siop ddillad isaf, mae Alys yn mynnu rhoi bywyd gwell a dechreuad newydd i’w mab. Drwy werthu’i chorff, lladrata, rhaffu celwyddau a blacmel, mae Alys yn benderfynol o roi’r cyfle iddo fe wireddu’i freuddwydion o fod yn ofodwr. Pobl ar ymyl y dibyn yn seilam o gymeriadau. Cymeriadau real â’u bywydau weithiau’n troi ar wahân, weithiau’n lled gyffwrdd, weithiau’n ffrwydro mewn gwrthdaro.

Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c

Yn gweithio gyda

Boom Cymru working with channel 4
UKTV