5 Stori

5 Stori

Mewn cyfres o ddramâu ysgafn ar gyfer S4C, mae rhai o actorion amlycaf Cymru yn dangos eu doniau ac yn arwain cast ifanc talentog newydd. Mae Ysbrydion cecrus, rhieni sy’n creu embaras, problemau caru canol oed, gwleidyddiaeth mewn canolfan alwadau a chanolfan hamdden mewn trafferthion yn darparu 5 hanner awr o adloniant. Mewn Twll – Anita – Ishe Hongian – Bob a Marianne – Hamddena

Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c

Yn gweithio gyda

Boom Cymru working with channel 4
UKTV