Y Plas

Y Plas

Cyfres hanes byw lle bydd pobl heddiw yn camu i fyd y plasty yn 1910. Yn Y Plas, mae teulu ynghyd â deuddeg o unigolion dewr eraill yn byw ym Mhlas Llanerchaeron – tŷ sydd wedi cael ei gadw yn union fel ag yr oedd – am dair wythnos a hynny dan amodau Cymru 1910. Mae’r teulu yn byw fel teulu bonedd cefnog lan lofft, a’r gweddill yn gweini arnynt fel gweision a morynion lawr llawr. Mae’r gyfres yn edrych ar eu hymdrechion difyr i ymdopi â bywyd ein cyndeidiau, ac yn mwynhau awyrgylch y Plas wrth iddo ddeffro o drwmgwsg canrif.

Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c