Anita Cyfres 2

Anita Cyfres 2

Mewn ail gyfres o’r ddrama boblogaidd, ANITA, ymunwn ag Anita wrth iddi geisio ddygymod â’r sioc o ddarganfod Mike Ranieri, tad Jools, ar stepen ddrws tŷ Viv yn Moelfre. Beth mae Mike eisiau ar ôl bron i ugain mlynedd, a sut bydd yn ymateb i’r newyddion bod ganddo blentyn? Beth fydd Jools yn meddwl o’i thad?
Yng Nghaerdydd mae Arthur ar fin dathlu ei benbwlydd yn 90 mlwydd oed, ac Anita a’r teulu’n penderfynu mynd yn ôl i ymuno yn y dathliadau.

Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c