Dysgwyr


Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Gwyliau Gartref

Gwyliau Gartref

Pwy sydd angen mynd dramor i fwynhau gwyliau gwych? Tra bod arian yn brin i lawer ohonon ni, dyma gyfres sy’n dangos amrywiaeth o wyliau yma yng Nghymru, ac yn profi nad oes angen pocedi dwfn i fwynhau‘r holl weithgareddau a phrofiadau sydd ar gael –...
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Bwrdd i Dri – Cyfres 2

Bwrdd i Dri – Cyfres 2

Ymunwn â thri pherson adnabyddus wrth iddynt baratoi pryd o fwyd tri-chwrs yn eu cegin gartref. Fe fydd pob seleb yn gyfrifol am ddewis un cwrs ond yn gorfod taclo’r ddau gwrs arall yn ogystal. Ni fydd y tri yn gwybod pwy fydd yn rhannu eu “bwrdd i dri” nes...
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Adre

Adre

Nia Parry sy’n cael y pleser o fusnesa yn nhai rhai o bobl adnabyddus Cymru yn y gyfres ‘Adre’.  Mae pob ‘Adre’ yn wahanol a’r cartref yn aml iawn yn adlewyrchu’r cymeriad sy’n byw yno.  Cawn gyfle i gael cipolwg ar y tŷ wrth sgwrsio am fywyd a phopeth dan haul a bydd...
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Bwrdd i Dri

Bwrdd i Dri

Tri seleb, tri chwrs, un bwrdd i dri. Yn y gyfres hon, mi fydd tri wyneb adnabyddus yn paratoi un cwrs o bryd bwyd yr un, yn gwrs cyntaf, prif gwrs a phwdin. Fe fydd y tri yn coginio’r cwrs o’u dewis nhw ond hefyd yn gorfod paratoi a choginio cyrsiau’r...
Boom Cymru
S4C
Y Sioe Fwyd

Y Sioe Fwyd

Cyfres sy’n cyfuno coginio, blasu bwyd â sgwrsio, gyda’r cyflwynydd Ifan Jones Evans wrth y llyw, a’r cogydd Hywel Griffith yn gyfrifol am greu a pharatoi ryseitiau llawn cynhwysion lleol.
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Y Sioe Fwyd

Y Sioe Fwyd

Dyma gyfres sy’n cyfuno coginio, blasu bwyd â sgwrsio, gyda’r cyflwynydd Ifan Jones Evans wrth y llyw. Mi fydd y cogydd Hywel Griffith yn gyfrifol am greu’r ryseitiau a choginio, ac mi fydd gwestai arbennig i bob rhaglen yn blasu’r danteithion, trafod cynhwysion a...
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Dan Do

Dan Do

Aled Samuel a’r cynllunydd mewnol Mandy Watkins sy’n mynd â ni ar hyd a lled Cymru i fusnesu mewn gwahanol fathau o gartrefi hyfryd, chwaethus a diddorol. O fythynnod i dai newydd, o dai teras i Ffermdai, mae nhw i gyd yn cynig syniadau gwahanol ac yn wledd i’r...
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Caru Casglu

Caru Casglu

Ifan Jones Evans sy’n cyflwyno cyfres ‘Caru Casglu’ lle bydd yn cwrdd â nifer o bobl ar hyd a lled Cymru sy’n mwynhau casglu amrywiaeth o bethau. O dractorau i blatiau, o gathod i grysau. Mae na bethau rhyfeddol ymhob cornel o Gymru a cewch gyfle i’w gweld nhw i...
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Dysgwr y Flwyddyn

Dysgwr y Flwyddyn

Nia Parry fydd yn edrych ar gystadleuaeth ‘Dysgwr y Flwyddyn’ yn yr Eisteddfod Genedlaethol mewn dwy raglen arbennig. Byddwn yn cyfarfod y cystadleuwyr ac yn dangos detholiad o gyfweliadau’r rownd gyn derfynol yn y rhaglen gyntaf. Yn yr ail raglen bydd cyfle i ddod i...
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Adre

Adre

Nia Parry sy’n cael y pleser o fusnesa yn nhai rhai o enwogion Cymru yn y gyfres ‘Adre’. Byddwn yn ymweld â chartrefi amrywiol ar hyd a lled Cymru gan ddod i adnabod y cymeriadau difyr sy’n byw ynddyn nhw.
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Dal Ati — Codi Pac

Dal Ati — Codi Pac

Cyfres newydd sbon sy’n mynd a ni ar daith i lefydd gwahanol yng Nghymru yng nghwmni Geraint Hardy. Yn ystod y rhaglenni byddwn yn ymweld â Merthyr Tudful, Betws y Coed, Aberteifi, Wrecsam, Biwmares a Machynlleth. Byddwn yn edrych ar lefydd i aros a llefydd i fwyta,...
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Cariad @ Iaith 2015

Cariad @ Iaith 2015

Fe agorodd drysau dosbarth Cariad @ Iaith unwaith eto fis Mehefin 2015 gyda Nia Parry ac Wynne Evans yn cyflwyno, ac Ioan Talfryn yn tiwtora. Yr wyth seleb dewr a wnaeth fentro dysgu Cymraeg eleni yw seren y West End Caroline Sheen, yr actor amryddawn Steve Speirs,...

Yn gweithio gyda

Boom Cymru working with channel 4
UKTV