Bwrdd i Dri

Bwrdd i Dri

3 seleb, 3 cwrs, 1 bwrdd i dri!!

Yn y fformat adloniannol yma fe fydd 3 wyneb adnabyddus yn paratoi pryd o fwyd – pob un un gyfrifol am ddewis un cwrs – boed yn gwrs cyntaf, prif gwrs neu bwdin. Fe fydd y tri yn coginio’r cwrs o’u dewis nhw ond hefyd yn gorfod paratoi a choginio cyrsiau’r ddau seleb arall – heb wybod pwy sydd wedi eu dewis! Bydd cliwiau i helpu’r selebs ddyfalu pwy fydd y ddau arall fydd yn rhannu’r “Bwrdd i Dri!”

Ar ôl coginio yn eu ceginau adref fe fydd y 3 yn dod at eu gilydd i fwyta, sgwrsio a mwynhau. A wnaeth y 3 ddyfalu pwy arall oedd yn coginio? Oedd yna argyfyngau yn y gegin? Ac a fydd y tri yn mwynhau cwmni eu gilydd?

Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c

Yn gweithio gyda

Boom Cymru working with channel 4
UKTV