Caru Casglu

Caru Casglu

Ifan Jones Evans sy’n cyflwyno cyfres ‘Caru Casglu’ lle bydd yn cwrdd â nifer o bobl ar hyd a lled Cymru sy’n mwynhau casglu amrywiaeth o bethau. O dractorau i blatiau, o gathod i grysau. Mae na bethau rhyfeddol ymhob cornel o Gymru a cewch gyfle i’w gweld nhw i gyd.

Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c

Yn gweithio gyda

Boom Cymru working with channel 4
UKTV