Y Tŷ Arian

Y Tŷ Arian

Pa mor aml cawn ni’r cyfle i ddadansoddi ein harian? Yn y gyfres hon mae chwe theulu dewr yn treulio 48 awr yr un o fewn muriau’r ‘Tŷ Arian’. Dan lygaid craff y camerâu a’r cyflwynwyr, Dot Davies a Leah Hughes, bydd pob teulu yn wynebu nifer o heriau ariannol fydd yn eu hannog i ail ystyried eu harferion gwario. A fydd pawb yn llwyddo i gydweithio er mwyn cadw eu gwario dan reolaeth? A fyddan nhw’n arbed digon i wneud y freuddwyd o wyliau neu gar newydd yn realiti? Mae pob ceiniog yn cyfri…

Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c

Yn gweithio gyda

Boom Cymru working with channel 4
UKTV