Y Gemau Gwyllt

Y Gemau Gwyllt

Cyfres antur awyr agored lle mae timau o blant ffit a chystadleuol yn cystadlu mewn sialensiau eithafol ac epig sy’n eu gwthio nhw i’r eithaf. Bob wythnos mae dau dîm yn herio’i gilydd ar y tir, ar y dŵr ac yn yr awyr yn y gobaith o ennill lle yn y ffeinal. Yn cefnogi’r ddau dîm mae Tudur Phillips a Heledd Roberts. Yn y gyfres maen nhw’n abseilio, snorclo mewn cors, syrffio, tonfyrddio, ras antur dan ddaear, gyrru beiciau cwad a thaflu bwyell.

Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c