Taith Tatŵ Dewi Pws

Taith Tatŵ Dewi Pws

Yn ei chwedegau hwyr, mae Dewi Pws yn ystyried cael ei datw cyntaf, ond does ganddo ddim syniad pa fath i’w gael – na ble ar ei gorff i’w roi! Cawn fynd ar daith o amgylch Cymru gyda Dewi yn cwrdd â chymeriadau sydd eisoes wedi cael tatws. Bydd e’n holi pwy sy’n cael tatws a pham? Mae pawb â’u stori bersonol a’u rhesymau eu hunain dros gael tatw – cofio rhywun neu rywbeth, datgan gwladgarwch, dangos undod. Bydd yr hanesion hyn yn procio meddwl ac yn cynnig syniadau i Dewi wrth iddo fynd ar ei ‘daith datw’ ei hun.

Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c

Yn gweithio gyda

Boom Cymru working with channel 4
UKTV