Panto Shane a’r Bont Hud

Panto Shane a’r Bont Hud

Dwy flynedd yn ôl fe dderbyniodd Shane y sialens eithaf, gan gamu o’r cae rygbi i lwyfan y theatr a chymryd rhan mewn panto. Nawr i brofi ei hun unwaith eto, mae’n camu i’r llwyfan am yr ail dro i gymryd rhan yn’ Shane a’r Bont Hud.’

A fydd Shane yn gallu achub Anti Dot a thrigolion Maes Mawr o grafangau y Cawr Mawr Câs, sy’n byw yr ochr arall i’r Bont Hud? Fe fydd ganddo help llaw cast o gymeriadau lliwgar, yn ogystal â rhai o sêr y byd rygbi.

Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c

Yn gweithio gyda

Boom Cymru working with channel 4
UKTV