Nodyn

Nodyn

Cyfres gerddorol a saethwyd yn gyfan gwbl o wahanol leoliadau sy’n arddangos perfformiadau gan rai o brif ddoniau cerddorol Cymru. Cafwyd 4 cyfres gymeradwy o Nodyn a bu’n elfen allweddol yn arlwy gerddorol S4C. Elin Fflur oedd yn cyflwyno’r gyfres lle gwahoddwyd artistiaid a bandiau o’r sîn roc a phop Gymraeg i berfformio mewn lleoliadau godidog ac eiconig yng Nghymru. Cafodd y gyfres ei saethu a’i golygu’n ddychmygus i ategu’r lleoliadau syfrdanol, yn cynnwys Castell Caernarfon, Copa’r Wyddfa, Ynys Enlli a’r Llyfrgell Genedlaethol.

Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c