Cerddoriaeth


Boom Cymru
Anorac

Anorac

Mae Huw Stephens ar bererindod cerddorol ar draws Cymru, yn sgwrsio â rhai o’i arwyr cerddorol, ac yn gwrando ar gerddoriaeth diri. O Gaerdydd i Geredigion, o Glwyd i Gaernarfon, mae’n cwrdd â rhai o’i arwyr cerddorol yn cynnwys Meic Stevens, Dave Datblygu a...
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Only Men Aloud – Bollywood

Only Men Aloud – Bollywood

Ym mis Ionawr 2017, fe aeth Only Men Aloud a’i steil unigryw o gerddoriaeth i India. Tra ym Mumbai, fe’i heriwyd i ddysgu cân newydd sbon mewn Hindi a gyfansoddwyd gan Rahul Pandey, sydd yn ysgrifennu ac yn perfformio i’r diwydiant ffilm Bollywood. Treuliodd OMA...
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Taith Bryn Terfel  –  Gwlad y Gân

Taith Bryn Terfel – Gwlad y Gân

Rhaglen arbennig lle mae Bryn Terfel yn dathlu Cymru, ei phobl a’i cherddoriaeth. Mae’r bas-bariton yn teithio i bedair ardal yng Nghymru – ambell un am y tro cyntaf – i ddarganfod ychydig o hanes a swyn y lleoliadau hyn. I ddathlu ‘Gwlad y Gân’, mae Bryn yn...
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Taith Bryn Terfel – Bywyd Trwy Gân

Taith Bryn Terfel – Bywyd Trwy Gân

Rhaglen arbennig lle mae Bryn Terfel yn dathlu Cymru, ei phobl a’i cherddoriaeth. Mae’r bas-bariton yn teithio i bedair ardal yng Nghymru – ambell un am y tro cyntaf – i ddarganfod ychydig o hanes a swyn y lleoliadau hyn. Ar hyd y ffordd, mae’n cyfarfod â...
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Bryn Terfel: Bywyd Trwy Gân

Bryn Terfel: Bywyd Trwy Gân

Rhaglen arbennig sy’n dathlu gyrfa ddisglair Bryn Terfel, y bas-bariton byd enwog, ar achlysur ei benblwydd yn 50 oed. Mewn sgwrs ag Emma Walford, mae Bryn yn mynd a ni ar daith gerddorol ac yn sôn am bwysigrwydd ei berfformiadau ar lwyfan yr Eisteddfod,...
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Bryn Terfel: Cyngerdd Gŵyl Ddewi

Bryn Terfel: Cyngerdd Gŵyl Ddewi

Dathliad o’r Gân Gymreig ar Ddydd Gŵyl Ddewi yw thema’r gyngerdd hon o Neuadd Dewi Sant, Caerdydd gyda Cherddorfa a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC a Chôr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru dan arweiniad Gareth Jones a’r artisitiaid Bryn Terfel, y soprano Menna Cazel a’r...
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Nadolig Bryn Terfel

Nadolig Bryn Terfel

Rhaglen gyfoes o garolau Nadolig traddodiadol Cymraeg i gyfeiliant offerynnau gwerin wedi ei lleoli yn Sain Ffagan, Amgueddfa Werin Cymru. Bryn Terfel sy’n canu repertoire o ganeuon gwerinol – newid i’w genre clasurol arferol – a hynny mewn adeiladau...
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Only Men Aloud – Y Sioe

Only Men Aloud – Y Sioe

Dyma gyfle i fwynhau amrywiaeth eang o gerddoriaeth Only Men Aloud gyda Tim Rhys-Evans a’r bois. Rhaglen i ddiddanu’r gynulleidfa gyda’u perfformiadau a threfniannau unigryw o ganeuon Cymraeg poblogaidd a thraddodiadol, ynghyd â chlasuron gan gyfansoddwyr rhyngwladol...
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Only Men Aloud – Y Bois ar Enlli

Only Men Aloud – Y Bois ar Enlli

Fel un o gorau mwyaf llwyddiannus y DU, mae Only Men Aloud wedi gwneud y cyfan. Ond ers blwyddyn bellach, maent wedi mynd trwy drawsnewidiad, o gôr meibion i wythawd lleisiol tyn a hoenus. Gyda’r sialens o ddarganfod eu sain ffres, newydd o’u blaen a thipyn o waith...
Boom Cymru
BBC 4 and S4C
Requiem

Requiem

O’r flaengan i Penderecki, mae’r ffilm hon ar gyfer Sul y Cofio yn cyfleu sut mae cerddoriaeth wedi siapio ffurf yr offeren dros 500 mlynedd.  Mae’r Cyfarwyddwr John Bridcut yn edrych ar arwyddocad a hanes un o’r ffurfiau cerddorol hynaf ac yn...
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Only Boys Aloud! The Academy

Only Boys Aloud! The Academy

Yn dilyn llwyddiant ysgubol prosiect Only Boys Aloud! Lle cafodd 10 o gorau bechgyn eu sefydlu ar draws Cymoedd De Cymru, mae’r gyfres hon yn dilyn yr her fawr nesaf i Tim Rhys-Evans. Heb fodloni ar greu côr o 200 o fechgyn ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol yng...
Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c
Nodyn

Nodyn

Cyfres gerddorol a saethwyd yn gyfan gwbl o wahanol leoliadau sy’n arddangos perfformiadau gan rai o brif ddoniau cerddorol Cymru. Cafwyd 4 cyfres gymeradwy o Nodyn a bu’n elfen allweddol yn arlwy gerddorol S4C. Elin Fflur oedd yn cyflwyno’r gyfres lle gwahoddwyd...