Dathlu ‘da Dona

Dathlu ‘da Dona

Cyfres i blant 5-8 mlwydd oed sy’n rhan o ddathliadau Cyw yn 10 mlwydd oed. Mae Dona Direidi yn cynnal partion pen-blwydd llawn gemau, hwyl, dawnsio a chanu ac yn rhoi syrpreis arbennig iawn i un plentyn a’i ffrindiau.

Boom Plant
Boom Cymru working with s4c

Yn gweithio gyda

Boom Cymru working with channel 4
UKTV