Ahoi!

Ahoi!

“Gameshow” llawn hwyl i blant 6-8 mlwydd oed yng nghwmni Ben Dant a Cadi, dau fôr leidr cyfeillgar. Ymhob rhaglen mae tîm o forladron bach, y cystadleuwyr, yn cymryd rhan mewn cyfres o gemau er mwyn ceisio achub yr ynys a chodi eu baner yn uchel a threchu Capten Cnec, hen fôr leidr drwg a drewllyd.

Boom Plant
Boom Cymru working with s4c

Yn gweithio gyda

Boom Cymru working with channel 4
UKTV