Anita

Anita

Yn y gyfres newydd hon, mae’r ddysgwraig Anita, mewn penbleth. Mae ei charwriaeth gyda Bedwyr yn mynd yn dda, tan i’w fam gael trawiad ar y galon ac yn gorfod rhuthro yn ôl adref i Foelfre i edrych ar ei hôl. Be neith Anita, y fam sengl o Gaerdydd? Ydi hi am adael ei merch Jools, ei chartref, a’i gwaith yn y cartref henoed, i ddilyn ei chalon – a Bedwyr – i Ynys Môn? Mae hi’n benderfyniad enfawr. Beth fydd ymateb Dylan, mab Bedwyr, i’r newyddion na fydd yn symud i Gaerdydd o ganlyniad i drawiad ei Nain? A beth fydd ymateb Dei Dymp fod Bedwyr, ei arwr a’i ffrind gorau, yn ôl ym Moelfre, ei filltir sgwâr?

Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c

Yn gweithio gyda

Boom Cymru working with channel 4
UKTV