04Wal

04Wal

Cyfres uchelfan S4C yn ymwneud â chartrefi, pensaerniaeth a chynllunio mewnol. Ers troad y Mileniwm, bu’r cyflwynydd Aled Samuel yn ymweld â rhai o gartrefi mwyaf diddorol a chyffrous Cymru, yn ogystal â chartrefi Cymry sy’n byw dros y ffîn, yn Ewrop a thu hwnt. Yn 2010 daeth olynnydd i 04Wal sef Gwestai’r Byd. Ymunodd y cynllunydd mewnol Leah Hughes gydag Aled Samuel i gloriannu cynllun a phensaerniaeth gwestai ymhob rhan o’r byd. I gydfynd gyda’r cyfresi, cyhoeddwyd “Cartrefi Cymreig” gan Dr Greg Stevenson a Gwenda Griffith, teyrnged i’r tai a welwyd yn 04Wal ac yn Y Tŷ Cymreig (cyfres bensaernïol gynhyrchwyd ar gyfer S4C).

Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c

Yn gweithio gyda

Boom Cymru working with channel 4
UKTV