young people


Boom Plant FI YW’R BOS bob dydd Mawrth am 5.00pm

Boom Plant FI YW’R BOS bob dydd Mawrth am 5.00pm

Cystadleuaeth sy’n herio Cymru ifanc i gyrraedd y marc yng nghanol realiti byd gwaith. Ym mhob rhaglen mae 3 person ifanc, 11- 13 mlwydd oed, yn treulio deuddydd mewn gweithle prysur yn cael amrywiaeth o brofiadau.  Mae’r 3 yn cael eu hyfforddi ac yn gorfod gwneud...