Taith Bryn Terfel – Bywyd Trwy Gân

Taith Bryn Terfel – Bywyd Trwy Gân

Rhaglen arbennig lle mae Bryn Terfel yn dathlu Cymru, ei phobl a’i cherddoriaeth. Mae’r bas-bariton yn teithio i bedair ardal yng Nghymru – ambell un am y tro cyntaf – i ddarganfod ychydig o hanes a swyn y lleoliadau hyn. Ar hyd y ffordd, mae’n cyfarfod â phobl amrywiol i sgwrsio a hel atgofion, yn ogystal a chael gêm o golff a gwers bysgota. I ddathlu ‘Gwlad y Gân’, mae Bryn yn perfformio nifer o ganeuon mewn lleoliadau sy’n anghyfarwydd iddo, megis Castell Criccieth, Camlas Llangollen a’r Hen Gwt Bad Achub yn Nhrefdraeth.

Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c

Yn gweithio gyda

Boom Cymru working with channel 4
UKTV