Llongyfarchiadau mawr i Emma Walford a Trystan Elis Morris ar ennill gwobr y Cyflwynwyr gorau am eu gwaith ar Prosiect Pum Mil yng ngwobrau Bafta Cymru 2020. Am restr llawn o ennillwyr: https://tinyurl.com/y3pjeoc7

Yn gweithio gyda

Boom Cymru working with channel 4
UKTV