Ysbyty Hospital

Ysbyty Hospital

Cyfres boblogaidd llawn comedi gwirion wedi ei leoli mewn ysbyty. Does byth eiliad dawel yn Ysbyty Hospital! Mae’r comedi yn y gyfres hon yn deillio o’r cymeriadau cryf fel y rheolwraig bwysig, y dirprwy uchelgeisiol, y nyrs niwrotig, y doctor anobeithiol, DJ gwaetha’r byd, ac eraill. Mae’r straeon yn codi o’r berthynas rhyngddyn nhw a’i gilydd a’r cyfrinachau y maen nhw’n cadw oddi wrth ei gilydd sy’n bygwth troi’r ysbyty wyneb i waered.

Boom Plant
Boom Cymru working with s4c

Yn gweithio gyda

Boom Cymru working with channel 4
UKTV